منچ و مار و پله

90,000 تومان

منچ و ماروپله‌ی یک بازی بسیار مهیج و پرطرفدار در میان کودکان و بزرگسالان است. بازی منچ و ماروپله‌ی فوم شیت علاوه بر آن‌که به تقويت حافظه و هوش کمک شایانی می‌کند

سبب سرگرمی و ایجاد هیجان در میان اعضای خانواده و جمع دوستان خواهد شد.

هر صفحه‌ی بازی دارای صد خانه است که با تاس انداختن و به ترتیب طی کردن خانه‌ها، هر فردی که زودتر به خانه‌ی پایان برسد، برنده است.

با قرار گرفتن مهره در خانه‌هایی که شروع یک نردبان باشند،
مهره به سمت انتهای نردبان حرکت می‌کند و با قرار گرفتن مهره در خانه‌هایی که سر مار در آن باشد مهره به سمت انتهای مار حرکت خواهد کرد.